Walburg

Dr. Jan Walburg

TRIMBOS
2 opnames
Dr. J.A. (Jan) Walburg is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut in Utrecht.

Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Voor deze functie was Jan Walburg directeur van Jellinek Amsterdam, professor Kwaliteit in de gezondheidszorg aan zowel de Erasmus Universiteit Rotterdam als de Technische Universiteit Eindhoven en was hij directeur van het AIAR, het Amsterdam Institute for Addiction Research, waarvan hij mede-oprichter was.

Jan Walburg is klinisch psycholoog (Universiteit Leiden) en promoveerde in 1987 aan de medische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Het verbeteren van kwaliteit van leven is een rode draad in zijn loopbaan. De meest recente publicatie van Jan Walburg is het boek: ''Jong van Geest" over de kunst van het ouder worden. Recente andere publicaties van Walburg zijn: Mentaal Vermogen, investeren in geluk (2008), Integrale Kwaliteit in de Gezondheidszorg (2003) en Uitkomstenmanagement in de Gezondheidszorg (2003).

Trimbos-instituut
Landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis. Of anders gezegd: Het Trimbos-instituut zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten.