Groot

Dr. Jasper de Groot

Sociaal psycholoog
1 opname & 1 event
Dr. Jasper de Groot is als postdoc verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de rol van geur in de communicatie van negatieve emoties zoals angst, maar ook de positieve emotie blijheid.

Mensen hebben vele manieren om een gevoel van geluk op elkaar over te brengen. Daarvoor worden vooral zicht, gehoor en tastzin ingezet. Recent onderzoek van de Groot suggereert dat reuk daar ook aan kan worden toegevoegd. Bij het ruiken van de lichaamsgeur van een blij persoon, verschijnt namelijk een glimlach op het gezicht van een ander, ontdekten de Groot en zijn collega's. Hun bevindingen verschenen in het Amerikaanse wetenschapstijdschrift Psychological Science. De Groot studeerde én promoveerde cum laude af aan de Universiteit Utrecht.