Asscher

Prof. dr. Jessica Asscher

Forensisch orthopedagoog
1 opname & 1 event
Prof. dr. Jessica Asscher is forensisch orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht.

Asscher is gespecialiseerd in jeugdcriminaliteit. Ze onderzoekt de effectiviteit van interventies binnen jeugdhulp, en hoe deze interventies verbeterd kunnen worden.

Als projectleider heeft Asscher aan verschillende onderzoeken naar de effectiviteit van jeugdhulp meegewerkt. Zo was ze onder andere betrokken bij effectstudies op het gebied van Forensisch Ambulante Systeem Therapie, nazorgprogramma’s en interventies voor jeugddelinquenten.