Os

Prof. dr. Jim van Os

Psychiater
1 event
Prof. dr. Jim van Os is hoogleraar Psychiatrie en voorzitter van de Divisie Hersenen van het UMC Utrecht.

Van Os zet zich in voor een verandering van de Nederlandse GGZ. In 2015 richtte Van Os met andere wetenschappers de beweging De Nieuwe GGZ op, die voor een nieuw model voor psychiatrische zorg pleit waarin onder andere kleinschaligheid, netwerksamenwerking en werken vanuit relatie centraal staan. Ook is hij oprichter van Stichting PsychoseNet, een stichting die strijdt tegen misverstanden, onterecht pessimisme en vooroordelen over psychose. Daarvan is de zelfhulp- en behandelwebsite PsychoseNet.nl een onderdeel.

In 2009 stelde Van Os voor om schizofrenie-labels af te schaffen wegens gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing en het risico dat psychiaters en psychologen de patiënt niet meer als persoon kunnen zien vanwege pseudowetenschappelijke preconcepties die besloten liggen in het label. Hij stelde een ander, breed en syndromaal ziektebegrip voor dat uitnodig tot verdere persoonlijke diagnose in plaats van pseudowetenschappelijke stereotypering.

Van Os schreef het boek De DSM-5 voorbij!, waarin hij pleit voor persoonlijke diagnostiek met een participerende patiënt.

Van Os is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.