Ferwerda

Dr. Joras Ferwerda

Econoom
2 opnames & 1 event
Dr. Joris Ferwerda is econoom en is als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Ferwerda doet onderzoek naar geldstromen van de georganiseerde misdaad. Hij is expert op het gebied van witwassen, belastingontduiking en corruptie. Hij werkte in 2005 mee aan de eerste studie naar de omvang en effecten van witwassen in Nederland, in opdracht van het Ministerie van Financiën. Hierna volgden meer studies op dit terrein. Niet alleen voor Financiën, maar ook voor de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse en Buitenlandse Zaken. Hij meerdere boeken over witwassen in de vastgoedsector, het Europese anti-witwasbeleid en over fiscale fraude.

Eén van de projecten waar Ferwerda als onderzoeksleider bij betrokken was, is het COFFERS-project van de Europese Unie: Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators. Dit project, uitgevoerd 2016 t/m 2020, analyseerde het bestaande belastingssysteem en -beleid binnen de EU en haar lidstaten en kwam met aanbevelingen voor EU en regeringen om belastingontwijking en -ontduiking te verminderen. Zowel binnen afzonderlijke lidstaten, als internationaal.

Daarnaast is Ferwerda gecertificeerd witwasdeskundige voor de Nationale Politie. Vanwege zijn expertise op dit vakgebied wordt hij regelmatig geconsulteerd door Nederlandse media.

Ferwerda zit in het academisch bestuur van de internationale PhD-opleiding criminologie bij Katholieke Universiteit Milaan en verzorgt daar ook onderwijs. In 2017 was hij Visiting Assistant Professor aan de University of Maryland.