Putten

Prof. dr. Jos van Putten

Biomedisch onderzoeker
Prof. dr. Jos van Putten is hoogleraar Infectiebiologie en plaatsvervangend decaan diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Naast jarenlange ervaring in onderzoek naar infectiebiologie, leidde hij nationaal en internationaal verschillende onderzoeksgroepen.

Zijn huidige onderzoek richt zich op infecties in de darm als het gevolg van verkeerd voedsel, met een nadruk op het ontwikkelen van vaccins. Van Putten is directeur van het speerpunt Life Sciences aan de Universiteit Utrecht. Hij ziet zichzelf als iemand die een brug slaat tussen het ziekenhuis aan de ene, en het laboratorium aan de andere kant.

Jos van Putten studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit van Leiden op het gebied van endocrinologie en metabole ziektes.