Bensing

Prof. dr. Jozien Bensing

Klinisch psycholoog
1 opname
Jozien Bensing is hoogleraar Klinische Psychologie en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht.

Daarnaast was zij tot 1 januari van dit jaar directeur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL), waar zij nog steeds het meeste van haar onderzoek doet. Ze studeerde Klinische Psychologie aan de Universiteit Utrecht en werkte vervolgens in verschillende functies bij het Nederlands Huisartsen Instituut. In 1991 promoveerde ze aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een proefschrift over de communicatie tussen arts en patiënt. Daarna werd ze benoemd in haar huidige functie als hoogleraar. Ook was zij de eerste vrouwelijke decaan aan de Universiteit Utrecht.

In 2004 werd ze benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau voor haar inzet om wetenschappelijke kennis te vertalen naar maatschappij en kliniek. In 2006 ontving zij de NWO-Spinozapremie 2006 voor haar multidisciplinaire onderzoek naar de communicatie tussen artsen en patiënten en haar internationaal gebruikte onderzoeksmethode om non-verbale communicatie te kwantificeren. In 2007 werd zij benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Daarnaast is zij ook bestuurlijk actief in organisaties op het grensvlak van wetenschap en samenleving.