Gupta

Dr. Jyotsna Gupta

Socioloog
2 opnames
Sociologe dr. Jyotsna Agnihotri Gupta is docent en onderzoeker Gender en Diversiteit aan de Universiteit voor Humanistiek.

Haar huidige onderzoek richt zich op de invloed die moderne technologieën hebben op voortplanting, bevolkingspolitiek, genderverhoudingen en diversiteitvraagstukken, vanuit empirisch onderzoek in India en Nederland. In 2000 schreef Gupta New Reproductive Technologies, Women's Health and Autonomy: Freedom or Dependency?Sinds 1980 woont ze in Nederland. Naast haar werk aan verschillende Nederlandse universiteiten en instituten, heeft Jyotsna Gupta als freelance senior consultant op het gebied van gender, health and development opdrachten uitgevoerd voor ondermeer de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

Ze is geboren in India en heeft daar elf jaar als docent Engelse taal en letterkunde aan de University of Delhi gewerkt.