Broekhoven

Lia van Broekhoven

Human Security Collective
1 opname
Lia van Broekhoven is directeur bij Human Security Collective.

HSC is een hub voor een netwerk van meer dan 50 maatschappelijke organisaties wereldwijd die samenwerken met onder meer de VN, EU, FATF, regionale en nationale overheden rond het tegengaan van gewelddadig extremisme. Initiatieven vanuit civil society zoals werken met jeugd en vrouwelijke leiders, dialoog binnen en tussen culturele en religieuze groepen, waarborgen van mensenrechten door gezagsdragers, investeren in lokale economische ontwikkeling en toegang tot maatschappelijke en politieke besluitvorming verminderen de mogelijkheden dat mensen zich aangetrokken voelen tot terroristische ideeën en groepen. Deze initiatieven kunnen beslist niet worden gelabeld als anti-terreur, maar dragen wel bij aan het tegen gaan gewelddadig extremisme. HSC vindt dat operationele en politieke ruimte voor een onafhankelijke civil society een voorwaarde is voor een betere veiligheid voor mensen.

Van 2007 tot 2012 was van Broekhoven beleidsadviseur strategie en innovatie voor Cordaid. Ook was zij Social Development Advisor en Trust Fund Manager bij de Wereldbank eind jaren 90 en werkte ze daarvoor als onderzoeker voor het Natural Resources Institute in Groot-Brittannië. Ze heeft gewoond en gewerkt in Latijns Amerika en Zuid en ZO Azië. Lia van Broekhoven studeerde Culturele Antropologie en Sociologie aan de Universiteit Leiden.