Ansems

Dr. mr. Lisa Ansems

Strafrechtwetenschapper
1 opname & 1 event
Lisa Ansems is postdoctoraal onderzoeker bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Ansems houdt zich voornamelijk bezig met ervaren procedurele rechtvaardigheid, oftewel hoe eerlijk en rechtvaardig de betrokkenen bij een juridische procedure zich behandeld voelen. Ook bestudeert Ansems het vertrouwen in rechters en vormen van probleemoplossende en maatschappelijk effectieve rechtspraak.  

Belangrijke vragen hierbij zijn: voelen betrokkenen zich gezien als een gerespecteerd lid van de samenleving tijdens een rechtszaak? En wat voor invloed heeft de ervaren procedurele rechtvaardigheid van verschillende groepen in de samenleving op hun vertrouwen in Nederlandse rechters? 

In september eerder dit jaar verdedigde Ansems haar proefschrift aan de Universiteit Utrecht over ervaren van procedurele rechtvaardigheid ​vanuit het perspectief van verdachten in politierechterzittingen. Van december 2016 tot januari 2021 was Ansems verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, waar zij haar promotieonderzoek verrichtte. 

Behalve haar promotieonderzoek is Ansems betrokken geweest bij verschillende ​andere (empirisch-juridische) onderzoeksprojecten, waaronder een onderzoek naar probleemoplossende rechtspraak en onderzoek naar klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen.

Sinds februari 2021 is Ansems werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij de Universiteit Leiden op het thema conflictoplossende instituties.