Reesink

Drs. Maarten Reesink

Communicatiewetenschapper
1 opname
Maarten Reesink (1963) studeerde in 1990 af in Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij sinds 1993 verbonden is aan de leerstoelgroep Media en Cultuur.

Reesink was betrokken bij de ontwikkeling van televisiestudies, waarbinnen hij zich onder andere heeft gespecialiseerd in reality-tv en infotainment.