Houte

Dr. Maarten van Houte

Filosoof
2 opnames & 1 event
Dr. Maarten van Houte is werkzaam als universitair docent en onderzoeker van de geschiedenis van de wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht.

Na de studie Wijsbegeerte promoveerde Van Houte in 2010 met een dissertatie over de theologische ideeën van de stoïsche filosoof en staatsman Seneca. Van Houte is verbonden aan de onderzoeksgroep Geschiedenis van de filosofieover de interpretaties van filosofische teksten. Deze onderzoeksgroep is verbonden aan Oikos, het Nederlandse onderzoeksinstituut voor klassieke studies.