Zeijen

Marijntje Zeijen MSc

Psycholoog
1 opname & 1 event
Marijntje Zeijen MSc onderzoekt psychisch welzijn onder studenten aan de Universiteit Utrecht.

Zeijen doet aan de Universiteit Utrecht binnen het project ‘How are UU?’ onderzoek naar psychisch welzijn onder studenten. Haar onderzoek uit 2021 wees uit dat perfectionisme en het stellen van hoge eisen negatieve effecten hebben op het welzijn van masterstudenten, en de kans op een burn-out kunnen verhogen.

Sinds 2016 is Zeijen bestuurslid van de Werkgemeenschap van onderzoekers in de Arbeids- en Organisatiepsychologie (WAOP): een vereniging die arbeids- en organisatiepsychologisch onderzoek in Nederland stimuleert. Daarnaast is Zeijen sinds 2015 bestuurslid bij Promovendi Netwerk Nederland (PNN), een nationale organisatie die de belangen behartigt van promovendi aan Nederlandse universiteiten.

Zeijens promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam richt zich op hoe mensen elkaars energiebronnen, zoals wilskracht en motivatie, kunnen beïnvloeden en stimuleren. Hierbij kijkt Zeijen specifiek naar de gevolgen van het geven, ontvangen en actief vragen naar sociale steun op de werkvloer. Wanneer is deze steun stimulerend, en wanneer niet?