Nagtegaal

Dr. Marleen Nagtegaal

Forensisch psycholoog
1 opname & 1 event
Dr. Marleen Nagtegaal is verbonden als onderzoeker aan het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC), het zelfstandige wetenschappelijke bureau van het ministerie van Justitie & Veiligheid voor beleidsgericht onderzoek.

Nagtegaal doet bij het WODC sinds 2005 voornamelijk onderzoek naar tbs-beleid. Ze heeft verscheidene rapporten gepubliceerd over onder andere forensische psychiatrische centra in Nederland, toezichtprogramma’s en wetgeving en praktijk. In 2008 promoveerde Nagtegaal met het proefschrift getiteld “Aggressive behaviour: Its association with dysfunctional thought control processes, cognition, and personality”, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nagtegaal studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.