Rijswick

Prof. mr. Marleen van Rijswick

Rechtswetenschapper
1 opname & 1 event
Prof. Marleen van Rijswick is hoogleraar Europees en nationaal waterrecht en leidt het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, waarbinnen onderzoek wordt gedaan op het gebied van water-, zee en omgevingsrecht.

Van Rijswick onderzoekt hoe het recht kan bijdragen aan duurzaam en rechtvaardig waterbeheer. Ze richt zich op thema’s als waterkwaliteit en waterbeheer, maar ook op vragen als: hoe kunnen we onszelf beschermen tegen overstromingen, hoe gaan we om met de effecten van klimaatverandering, wat als we rivieren en zeeën ook als rechtspersoon zien en zo een stem aan het toekennen?

Zij werkt bij haar onderzoek vaak samen met andere wetenschappelijke disciplines en met partijen uit de praktijk. Met haar onderzoek wil Van Rijswick bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en hoopt ze de samenleving duurzamer, inclusiever en eerlijker te maken.

Foto: Chantal Ariëns