Frederiks

Prof. dr. Martha Frederiks

Religiewetenschapper
2 opnames
Prof. dr. Martha Frederiks is hoofd van het departement Filosofie en Religiewetenschap en profielhoogleraar Studie van het wereldchristendom aan de Universiteit Utrecht.

In haar onderzoek focust Frederiks zich op historische en recente ontwikkeling in de Afrikaanse theologie en christendom en christen-moslim relaties. Ze was onder andere betrokken bij het onderzoeksproject Recognising Christianity: How African Immigrants redefine the European Religious Heritage.

Frederiks studeerde Theologie en Islam aan de Universiteit Utrecht en het Duncan Black MacDonald Institute in Hartford CT. In 2003 promoveerde ze cum laude met haar proefschrift We Have Toiled All Night. Christianity in The Gambia 1456-2000.

Naast haar werk voor de Universiteit Utrecht, is ze voorzitter van Stichting Zonneweelde, die steun geeft aan personen en instellingen op het terrein van de theologie en de reformatorische wijsbegeerte, voorzitter van de stuurgroep van het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling van Oikosen schreef ze de boeken Bijbelse figuren in de Islamitische traditie (2007) en Vorstinnen, verleidsters en vriendinnen van God: Islamitische verhalen over vrouwen in Bijbel en Koran (2010).