Drenthen

Dr. Martin Drenthen

Milieufilosoof
1 event
Dr. Martin Drenthen is universitair hoofddocent aan het Institute for Science in Society (ISiS) aan de Radboud Universiteit. Hij is expert op het gebied van milieufilosofie.

Zijn onderzoek richt zich op ethische en filosofische kwesties rond de verhouding tussen mens en landschap. Hij houdt zich bezig met de morele betekenis van wildheid in ethische debatten rondom natuurbeheer en natuurontwikkeling.

Drenthen was projectleider van het VIDI onderzoek 'Ethiek van het leesbare landschap', waarin ethische vragen rondom natuurontwikkeling worden bestudeerd. Onlangs verscheen hierover van zijn hand het boek ‘Natuur in mensenland’ (2018), waarin hij de betekenis van wildheid en nieuwe natuur in oud cultuurlandschap onderzoekt.

In 2009 publiceerde hij het artikel ‘Fatal attraction: Wildness in Contemporary Film’, waarin hij drie films - Gerry, Into the Wild en Grizzly Man – analyseert en laat zien hoe in al deze films een bepaald beeld wordt neergezet van de wilde natuur, als aantrekkelijke maar ook gevaarlijke tegenhanger van het georganiseerde moderne leven. Een bewerkte versie van dit artikel verscheen als hoofdstuk in zijn boek ‘Natuur in Mensenland’.

De laatste tijd houdt hij zich vooral bezig met ethische vragen rondom de terugkeer van grote zoogdieren, met name de wolf, en de vraag hoe wij kunnen samenleven met wilde dieren.

----

English

Environmental philosopher

Dr. Martin Drenthen is an associate professor of Philosophy and Science Studies at the Radboud University. He is an expert in the field of environmental philosophy.

His research focuses on ethical and philosophical issues about the relation between human and landscape. He studies the moral meaning of wildness in ethical debates about nature management and development.

Drenthen was the project manager of the VIDI research ‘Reading the Landscape’, in which ethical questions about nature development are studied. Recently he published his book ‘Natuur in mensenland’ (2018), in which he studies the meaning of wildness and new nature in old cultural landscapes.

In 2009 he published the article ‘Fatal attraction: Wildness in Contemporary Film’ in which he analyses three movies ‘Gerry, Into the Wild and Grizzly Man’ and shows how in all these movies wild nature is presented as an attracting, but also dangerous counterforce against the overly civilized world. An edited version of this was published as a chapter in his book ‘Natuur in mensenland’.

His most recent research focuses on ethical issues involving the resurgence of large animals, notably the wolf, and the question how we can live together with wild animals.