Prof. dr. Paul de Beer

Rechtsgeleerde
Prof. dr. Paul de Beer is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen op de Henri Polak Leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam en codirecteur van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies.

Paul de Beer is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, inkomensverdeling en verzorgingsstaat.

In de bundel Meritocratie. Op weg naar een nieuwe klassensamenleving? (2016) die de Beer samenstelde met socioloog Maisha van Pinxteren, plaatst hij kritische kanttekeningen bij de meritocratie. We geloven dat we ons lot in eigen hand hebben en onze maatschappelijke positie tegenwoordig volledig bepaald wordt door eigen verdienste. Dat is een illusie, concludeert de Beer. Afkomst nog steeds een veel grotere rol dan we denken. Deels is dit te verklaren doordat slimme ouders slimme kinderen krijgen, maar ook sociale en culturele factoren spelen een rol. Het sociale netwerk van je ouders bijvoorbeeld, of de omgangsvormen die je aanleert. De Beer vreest dat we op weg zijn naar een nieuwe klassensamenleving, waarin niet het kapitaal van ouders maar hun opleiding kinderen een enorme voorsprong geeft.

Eerder werkte de Beer voor het Sociaal en Cultureel Planbureau, waar hij als senior onderzoeker onderzoek deed op het gebied van de arbeidsmarkt, en voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Video's