Dam

Dr. Peter van Dam

Historicus
1 opname & 1 event
Dr. Peter van Dam is universitair docent Globalisering, Religie en Transnationale Civil Society aan de Universiteit van Amsterdam.

Van Dam hield in Staat van verzuiling: Over een Nederlandse mythe (2011) een pleidooi om nieuwe verhalen over Nederland te vertellen, die verder kijken dan de karikaturale beelden van verzuiling en ontzuiling. De opkomst van de consumptiemaatschappij en kritiek op consumptie is zo'n verhaal.

Momenteel doet Van Dam onderzoek naar de geschiedenis van de beweging voor eerlijke handel. Hij analyseert opvattingen over een eerlijke markt, de benaderingen van de activisten en de wijze waarop in deze geschiedenis de omgang met globalisering zichtbaar wordt. Onlangs was hij mede-uitgever van een themanummer over het ontstaan van de consumptiemaatschappij in de Lage Landen ('The rise of consumer society', BMGN/LCHR (2017) nr. 3).