Blond

Phillip Blond

Filosoof
4 opnames
Phillip Blond is een internationaal erkende politiek denker, filosoof en sociaal en economisch commentator.

Hij overbrugt de kloof tussen politiek en praktijk door het aanbieden van strategisch advies en beleidsformatie aan overheden, bedrijfsleven en organisaties over de hele wereld. In 2009 richtte hij de onafhankelijke Britse denktank ResPublica op. Daarnaast is hij academicus, journalist en auteur.

Voorheen was Blond senior docent theologie en filosofie aan de universiteiten van Exeter en Cumbria. Hij is auteur van Red Tory (2010), waarin hij de kern van Britse politiek herdefinieerde rond ideeën over de verbinding tussen burgers, wederzijds eigendom en sociaal ondernemerschap.

Zijn ideeën hebben geholpen om de Britse en internationale politiek te herdefiniëren. Hij is co-architect en voorstander van de Britse 'Big Society'. In de 'Big Society'-gedachte wordt gestreefd naar een klimaat waarin lokale samenlevingen en hun burgers sterker worden, zodat macht van de politiek terug naar de burgers kan worden gebracht. Blond presenteerde zijn ideeën aan overheden in China, de Verenigde Staten, de EU en in vele landen daarbinnen.

Blond is (co-)auteur van vele artikelen, waaronder Military Academies:Tackling disadvantage, improving ethos and changing outcome (2012,) Asset Building for Children (2010), To Buy, To Bid, To Build: Community Rights for an Asset Owning Democracy (2010) en The Ownership State (2009). Zijn werk is uitgebreid verschenen in de Britse en buitenlandse pers waaronder The Guardian, The Independent, The Observer, The Financial Times, The New Statesmanand The International Herald Tribune.

Als vermaard spreker en communicator is Blond regelmatig te zien op diverse media in Groot-Brittannië en daarbuiten, zoals de BBC en Sky. Blond pleit in zijn artikelen, boeken en lezingen voor nieuwe economische en sociale politiek, gebaseerd op vrije associatie en groepsvorming.

---

Phillip Blond is an internationally recognised political thinker, philosopher, and social and economic commentator. He bridges the gap between politics and practice, offering strategic consultation and policy formation to governments, businesses and organisations across the world. He founded the independent British think tank ResPublica in 2009 and is an academic, journalist and author.

Prior to entering politics and public policy he was a senior lecturer in theology and philosophy – teaching at the Universities of Exeter and Cumbria. He is the author of Red Tory (2010) which sought to redefine the centre ground of British politics around the ideas of civil association, mutual ownership and social enterprise.

His ideas have helped to redefine British and international politics. Blond is co-architect and advocate of Britain's 'Big Society'. The 'Big Society' paradigm aimes at a climate that empowers local people and communities, bringing the power from the politicians back to people. Blond presented his ideas to governments and oppositions in China, The United States, Canada, the European Union and many countries inside the union.

Papers he has authored and co-authored while at ResPublica include Military Academies: Tackling disadvantage, improving ethos and changing outcome (2012,) Asset Building for Children (2010), To Buy, To Bid, To Build: Community Rights for an Asset Owning Democracy (2010) and The Ownership State (2009). He has written extensively in the British and foreign press including The Guardian, The Independent, The Observer, The Financial Times, The New Statesman and The International Herald Tribune.

As a renowned speaker and communicator, Phillip is a frequent broadcaster – appearing on the BBC and Sky as well as foreign media. Through both his writing and speaking Blond argues for a new economic and social politics based around free association and group formation.