Hooimeijer

Prof. dr. Pieter Hooimeijer

Sociaal geograaf
2 opnames
Prof. dr. Pieter Hooimeijer (1955) is hoogleraar sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht.

In 2012 werd hij door het kabinet benoemd als één van de twaalf leden in de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli). Hij is lid van de Raad van Toezicht van VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden), een initiatief van NWO. VerDuS doet wetenschappelijk onderzoek naar vraagstukken over verstedelijking, ruimte, mobiliteit en transport. Hooimeijer is lid van Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid van de SER en voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie Wijkaanpak. Tot 2012 was hij lid van het standing committee for the Social Sciences van de ESF (European Science Foundation). Hij studeerde sociale geografie en promoveerde in 1988 op het onderwerp vergrijzing en individualisering van de woningmarkt.