Gude

René Gude

Filosoof
2 opnames
René Gude volgde Hans Achterhuis op als nieuwe Denker des Vaderlands. Hij was tot 1 mei 2013 directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Tot 2001 was Gude hoofdredacteur en uitgever van Filosofie Magazine. Gude studeerde filosofie in Amsterdam en Utrecht. De passie van Gude ging net zo zeer uit naar filosofie in de overzichtelijke Griekse polis, als naar filosofie in een onafzienbaar geglobaliseerde wereld. Hij steunde het initiatief om filosofie als examenvak in te voeren in het voortgezet onderwijs en is fervent voorstander van de popularisering van filosofie. In 2013 verscheen Stand-up filosoof, de antwoorden van René Gude,door Wilma de Rek.

Eerder, in 2012 publiceerde hij samen met Gerard van Stralen de bundel ...En denken! Bildung voor leraren. In 2010, verscheen bij Luisterwijs Gudes CD-box Geschiedenis van de filosofie en het boek de Kleine Geschiedenis van de filosofie, dat hij samen met Daan Roovers schreef. Naast talloze artikelen voor Filosofie Magazine, Trouw (Gude is lid van het Filosofisch Elftal van de Trouw), NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer, verschenen van zijn hand onder andere de publicaties Leven in de risicosamenleving (2001) en De morele staat van Nederland (2006).

René Gude overleed op 13 maart 2015.