Gijsbertsen

Ronald Gijsbertsen

Directeur SOMO
4 opnames
Ronald Gijsbertsen is werkzaam als Managing Director bij SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen), een onderzoeks- en netwerkorganisatie gericht op het stimuleren van duurzaamheid en rechtvaardige sociaal-economische ontwikkeling, met een focus op de rol die multinationals daar in spelen.

Hij is afgestudeerd in de bedrijfskunde, met een specialisatie in 'management van verandering' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een specialisatie in 'corporate accountability' aan de University of Bath.

Na zijn studie startte Ronald als consultant bij IBAS consultancy. De projecten die hij daar uitvoerde waren vooral gericht op het beleidsterrein van Zorg en Welzijn, rond verslavingszorg, daklozenopvang en gehandicaptenzorg. Daarnaast heeft hij ook projecten uitgevoerd gericht op besturing van en samenwerking tussen organisaties bij a. publieke omroep; b. onderwijs; c. werkveld gericht op herdenken, vieren en leren van WOII en d. belangenvertegenwoordiging van gehandicapten en chronisch zieken.

Gelijktijdig aan het werk als consultant volgde Ronald een stage bij de Zuid-Hollandse milieufederatie en een masterclass 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij opgeleid tot Mediator. De rol als mediator zet hij nu vrijwillig in als buurtbemiddelaar in Gouda.