Rabbinge

Prof. dr. ir. Rudy Rabbinge

Universiteitshoogleraar WUR
2 opnames
Rudy Rabbinge is als voorzitter van de Science Council van de CGIAR verantwoordelijk voor het internationaal landbouwkundig onderzoek en het beheer van natuurlijke hulpbronnen en als lid van de AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa) tracht hij bij te dragen aan de voedselzekerheid en aan de vergroting van de landbouwproductiviteit in Afrika.

Rudy Rabbinge is afgestudeerd als plantenziektekundige aan de toenmalige landbouwhogeschool in Wageningen en daar gepromoveerd op biologische bestrijding tegen spint. Hij was hoogleraar met verschillende leerstoelen bij Wageningen Universiteit (1985-2001), University of California (Berkeley, 1978) en KU Leuven (1981-1984). Sinds 2001 is hij universiteitshoogleraar van Wageningen Universiteit met bijzondere aandacht voor Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid. Hij vervulde vele bestuursfuncties bij Wageningen UR, bij NWO, KNAW en vele andere wetenschappelijke organisaties. Daarnaast vervulde hij diverse bestuurlijke functies in de private sector (coöperaties en andere bedrijven), en in de publieke sector. Voorts was hij actief in politiek en beleid, als lid van Provinciale Staten van Gelderland, lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en lid van de Eerste Kamer.

Hij heeft in al zijn functies, de grondbeginselen van duurzame ontwikkeling proberen uit te werken en toe te passen.