Claassen

Prof. dr. Rutger Claassen

Filosoof
4 opnames & 5 events
Rutger Claassen is Hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek aan de Universiteit Utrecht.

Claassen verdiept zich in vraagstukken op de scheidslijnen van politiek, economie en ethiek. Hij doet onder andere onderzoek naar de filosofische fundamenten van de liberaal-democratische rechtsstaat, door vragen te stellen over vrijheid, macht en rechtvaardigheid. Op het gebied van economische ethiek onderzoekt hij de morele waarde van markten, eigendom en bedrijven. 

Op dit moment is Claassen projectleider van The Business Corporation as a Political Actor (2020-2025), waarin hij en zijn collega's onderzoek doen naar de manier waarop bedrijven en politiek elkaar beïnvloeden. Is deze wederzijdse beïnvloeding wel legitiem in een liberale democratie? En krijgen bedrijven hierdoor niet te veel politieke macht?