Visser

Sanne Visser

Sociaal geograaf
1 opname & 1 event
Sanne Visser is postdoc Intergenerationele armoede in de Veenkoloniën aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In die rol is ze aangesloten bij een onderzoek van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen naar generatiearmoede in de voormalige Veenkoloniën. Dit onderzoeksproject is opgezet om beter te begrijpen waarom armoede doorzet van generatie op generatie, en hoe dit patroon kan worden doorbroken. Naast cijfermatig onderzoek, ligt de focus in dit project vooral op de ervaringen van gezinnen in armoede. De komende jaren onderzoeken Visser en haar team hoe de effectiviteit van armoedebestrijdingsinterventies in de regio verhoogd kan worden.

Voor haar huidige aanstelling als Postdoc onderzoeker, was Visser werkzaam als Onderzoeker Gezondheid en Armoede bij het kenniscentrum CMO STAMM, dat zich ontfermt over sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe. Daarvoor was ze actief als de coördinator en docent van de master Population Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Visser rondde haar promotieonderzoek af in 2015 aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarin ze zich richtte op perspectieven op obesitas en voedingspatronen van gezinnen in Oost-Groningen.