Haan

Prof. dr. Sanneke de Haan

Filosoof
2 opnames & 2 events
Prof. dr. Sanneke de Haan is bijzonder hoogleraar Psychiatrie en Filosofie bij de Erasmus School of Philosophy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en universitair docent Bioethiek en Ethiek van Gezondheid bij de faculteit geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Als filosoof richt De Haan zich op de fundamentele vragen op het snijvlak tussen de filosofie en de psychiatrie. Ze doet onder meer onderzoek naar de existentiële dimensie van psychische stoornissen en naar hoe we de samenhang tussen biologische, psychologische, sociale en existentiële factoren kunnen begrijpen in de ontwikkeling van psychische aandoeningen. Op dit moment werkt ze aan haar NWO VENI project 'Is it me or my disorder?', waarbij ze onderzoekt hoe patiënten zich verhouden tot hun terugkerende depressies. In hoeverre worden ervaringen ‘gekleurd’ door de depressie, en/of door gebruik van medicatie? 

Als filosoof promoveerde De Haan in 2015 magna cum laude aan de universiteit van Heidelberg. Voor haar promotieonderzoek interviewde ze jongeren over veranderingen in hun ervaringen voorafgaand aan hun psychotische episode. Van 2011 tot en met 2014 onderzocht De Haan aan het AMC de ervaringen van OCD patiënten na behandeling met diepe hersenstimulatie. Tussen 2015 en 2017 was ze postdoc bij de Berlin School of Mind and Brain (Humboldt Universiteit).

Foto: Sietske Arnoldus