Haan

Dr. Sanneke de Haan

Filosoof
Dr. Sanneke de Haan is sinds 2017 postdoc onderzoeker, verbonden aan Tilburg University en doet daar onderzoek naar authenticiteit in de psychiatrie.

De studies filosofie en humanistiek (respectievelijk aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek) brachten haar tot de specialisatie in psychiatrie. Ze doet voornamelijk onderzoek naar de existentiële dimensie van psychische stoornissen en welke factoren een rol spelen in het tot stand komen van deze stoornissen en hoe het te behandelen. Ze houdt zich bezig met hoe psychische patiënten zichzelf ervaren en hoe dat invloed heeft op hun stoornis. In haar onderzoek draait het vaak om de vraag wat voor patiënten echt is en wat niet.

Als filosoof promoveerde De Haan in 2015 magna cum laude aan de universiteit van Heidelberg. Voor haar promotieonderzoek interviewde ze schizofrene patiënten om hun “zelfervaring” te achterhalen, voor en na een psychotische episode.

De Haan is ook onderdeel van Jenny Slatman’s VICI-project ‘Mind the body: re-thinking embodiment in healthcare’ en ze was tussen 2015 en 2017 postdoc bij de Berlin School of Mind and Brain (Humboldt Universiteit).

Foto: Willeke Alkema