Lange

Prof. dr. Sarah de Lange

Politicoloog
2 opnames & 2 events
Prof. dr. Sarah de Lange is bijzonder hoogleraar Politicologie. Ze bekleedt de J.M. Den Uyl-leerstoel van de Wiardi Beckman Stichting aan de Universiteit van Amsterdam.

In haar onderzoek richt De Lange zich o.a. op extremisme, populisme en partijcompetitie in politieke systemen. Momenteel onderzoekt ze hoe contextuele factoren, zoals de sociale structuur van een buurt, invloed hebben op steun aan radicaal-rechtse en populistische partijen in Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast doceert ze in onder andere methodologie en statistiek, politieke partijen en partijsystemen en populisme en radicalisering.