Stevens

Dr. Saskia Stevens

Historicus
1 opname & 1 event
Dr. Saskia Stevens is universitair docent Geschiedenis van de Oudheid en Antieke Cultuur aan de Universiteit Utrecht.

Stevens is gespecialiseerd in de geschiedenis en archeologie van de Romeinse tijd. Haar onderzoek richt zich op de dynamiek en betekenis van grenzen en grenslandschappen in het Romeinse Rijk, en in het bijzonder hoe dit menselijk gedrag en het dagelijks leven beïnvloedde. Momenteel is Stevens bezig met het opzetten van een interdisciplinair onderzoek over de Romeinse rijksgrens in Nederland: Constructing the Limes. Verder verricht zij onderzoek naar de Romeinse wooncultuur, op basis van opgravingen in Rome, Ostia en Pompeï.

Stevens schreef in 2017 het boek City Boundaries and Urban Development in Roman Italy, waarin ze de dynamiek en interactie tussen stedelijke ontwikkelingsprocessen, stadsgrenzen en de wet bespreekt.
Hiernaast is Stevens opleidingscoördinator van de bacheloropleiding Geschiedenis. Ook is ze lid van de onderwijscommissie van OIKOS (Onderzoeksinstituut Klassieke Oudheid Studies).

Stevens werd in 2016 verkozen tot favoriete docent van de opleiding Geschiedenis.