Goorhuis-Brouwer

Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer

Orthopedagoog
1 opname
Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer is orthopedagoog en spraakpatholoog en is sinds 2012 lector ‘Early Childhood’ bij de Stenden hogeschool.

Goorhuis-Brouwer is gespecialiseerd in de pedagogiek en taalontwikkeling van jonge kinderen. In haar onderzoek houdt ze zich bezig met de balans tussen spelen en leren en hoe dit aansluit bij de ontwikkeling van hersenen van jonge kinderen.

Eerder was ze hoogleraar Spraak-en taalstoornissen bij de Rijksuniversiteit Groningen waar ze onder andere onderzoek deed naar kinderen met de verdenking op ontwikkelingsachterstanden. Ze kwam hierbij tot de conclusie dat veel van deze kinderen eigenlijk geen ontwikkelingsachterstand hadden. Naar aanleiding daarvan ging ze zich bezig houden met de verschoolsing van het kleuter en peuterleven. Ze pleit tegen voor- en vroegschoolse educatie en stelt dat het beter is om kinderen op hun eigen tempo te laten leren.

Ze is auteur van meerdere boeken, waaronder het in 2010 verschenen Alles op zijn tijd. Het jonge kind in pedagogisch perspectief.