Aupers

Prof. dr. Stef Aupers

Cultuursocioloog
1 opname & 1 event
Stef Aupers is cultuursocioloog en bestudeert al jaren het fenomeen van complottheorieën en hun bedenkers.

Aupers is cultuursocioloog en hoogleraar Media Cultuur aan de universiteit van Leuven. Het meeste van zijn werk richt zich op post-traditionele vormen van religie, spiritualiteit en complotcultuur en hoe dit in de media wordt geportretteerd. Het meest recente boek dat onder zijn naam staat is Religions of Modernity (2010). Inmiddels bestudeert Aupers al jaren het fenomeen van de complottheorie en binnenkort verschijnt daarover een promotie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Aupers studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.