Pieters

Prof. dr. Toine Pieters

Farmacoloog
1 opname & 1 event
Prof. dr. Toine Pieters is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht bij het Departement Farmaceutische Wetenschappen, Divisie Farmaco-Epidemiologie en Klinische Farmacologie.

Pieters onderzoekt de geschiedenis van de farmacie, medicijngebruik en de wetgeving rondom gereguleerde stoffen in de samenleving. Daarnaast is Pieters algemeen directeur van het Freudenthal Instituut en voorzitter van de Stichting Farmaceutisch Erfgoed en het Nationaal Farmaceutisch Museum.

Pieters is ondermeer co-auteur van het boek Filosofie en Geschiedenis van de Gezondheidszorg (2019) en co-auteur van het boek De tenen van de leguaan: verhalen uit de wereld van Surinaamse leprapatiënten (2019).

In 2010 ontving hij de CSG Prijs voor de meest relevante publicatie (Chemie van verslaving, 2008) op het gebied van maatschappelijke aspecten van genomics. In 2019 is hij benoemd tot Clarin EU Ambassador om de ‘digital humanities’ voor het voetlicht te brengen in Europa.

Pieters studeerde farmacie met als hoofdvak moleculaire biologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij is gepromoveerd op het gebied van history & philosophy of science.

---

English:

His research interests are the history of pharmacy, the consumption of medicines and governance of controlled substances in society. Next to this, Pieters is the director of the Freudenthal Institute and chairman of Stichting Farmaceutisch Erfgoed en het Nationaal Farmaceutisch Museum.

Pieters is co-author of the book Filosofie en Geschiedenis van de Gezondheidszorg (2019) and co-author of the book De tenen van de leguaan: verhalen uit de wereld van Surinaamse leprapatiënten (2019).

In 2010, he received the CSG Prize for the most relevant publication (Chemistry of Addiction, 2008) in the field of societal aspects of genomics. In 2019, he became Clarin EU Ambassador to highlight the ‘digital humanities’ in Europe.

Pieters studied pharmacy with a major in molecular biology at the University of Utrecht. He holds a PhD in the field of history and philosophy of science.