Rodrigues

Dr. Tom Rodrigues

Pedagoog
2 opnames
Sinds mei 2011 is Tom Rodrigues oprichter/eigenaar van TRConsult en zelfstandig bestuursadviseur. Ook was hij van 2000 tot 2009 bestuursvoorzitter van de Stichting Samenleving en Bedrijf die het maatschappelijk ondernemen in Nederland promoot.

Tom Rodrigues is van huis uit opvoedkundige. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar programmering van onderwijs en onderzoek in de orthopedagogiek op basis van immanente criteria. Na zijn studie werkte hij tien jaar bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in directie-, beleid- en managementposities. Hij was lid van het DG-team basis- en voortgezet onderwijs. Sinds 1991 was hij als senior organisatie adviseur en directeur verantwoordelijk voor de overheidsdivisie van CMG. In die hoedanigheid was Tom Rodrigues direct betrokken bij organisatieveranderingen in het openbaar bestuur. Vanuit eindverantwoordelijke rollen werkte hij mee aan modernisering van bedrijfsvoering met als aandachtsgebieden organisatie, cultuur en management. Ook publiceerde hij een aantal artikelen over de modernisering van het openbaar bestuur en de betekenis van menselijk gedrag c.q. de rol van de manager daarbij. Hij was bestuurslid van de Raad van Organisatieadviesbureaus.

Sinds de zomer van 1997 was Tom Rodrigues lid van de Raad van Bestuur van Ordina en in het bijzonder belast met de commerciële regie en het toprelatienetwerk, alsmede de ontwikkeling van de organisatieadviesdiscipline. Tevens was hij als senior organisatieadviseur betrokken in een aantal grote herontwerp/veranderingstrajecten binnen de publieke sector (zorg, zekerheid, welzijn, wonen en veiligheid) alsmede bij de ontwikkeling van nieuwe toezicht- en handhavingarrangementen.