Ruberg

Dr. Willemijn Ruberg

Cultuurhistoricus
1 opname & 1 event
Dr. Willemijn Ruberg is universitair hoofddocent Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Ruberg is onderzoeker en universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Rubergs onderzoeksinteresses omvatten de moderne geschiedenis van gender, seksualiteit, emoties, forensische expertise en het menselijk lichaam. In het door Ruberg gepubliceerde boek History of the Body (2019) geeft ze een inleiding op de cultuurgeschiedenis van het lichaam, met een focus op thema’s zoals gender en seksualiteit, anorexia en racisme.

Momenteel leidt Ruberg FORCe, een onderzoeksproject dat forensische praktijken in vier Europese landen vergelijkt van 1930 tot 2000. Dit onderzoek richt zich met name op strafzaken waarin gender een belangrijke rol speelt. Onderzoek hiernaar kan mogelijk aantonen hoe culturele beelden op gender de Europese forensische wetenschap beïnvloeden.

Ruberg is sinds 2020 bestuurslid van het Huizinga Instituut, de nationale onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis. Ook is ze redactielid van de Journal for the History of Knowledge, een wetenschappelijk tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van wetenschappelijke, inheemse en ambachtelijke kennis.

Foto: Ed van Rijswijk