Rooy

Mr. Yvonne van Rooy

Bestuurder
4 opnames
Yvonne van Rooy vervult zij diverse nevenfuncties waaronder lid van de Adviesraad van Deloitte, plaatsvervangend Kroonlid van de SER en lid van de Raad van Toezicht van het Fonds Nationaal Kunstbezit.

Yvonne van Rooy studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Haar eerste werkgever was het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond in Den Haag. In 1984 werd ze gekozen in het Europees Parlement voor het CDA, waar ze zich vooral met handelspolitiek en economische en monetaire zaken bezighield. In 1986 werd Yvonne van Rooy staatssecretaris van Economische Zaken, belast met buitenlandse handel. Na een jaar in de Tweede Kamer (1989-1990) werd ze nog een keer staatssecretaris, tot augustus 1994. Na opnieuw drie jaar kamerlidmaatschap volgde in 1997 haar benoeming tot voorzitter van het college van bestuur aan de Universiteit van Tilburg.