Van het een kwam het ander

10
mrt
2021

Van het een kwam het ander

Livestream
The bigger picture
Historici zoeken naar de achterliggende oorzaken van gebeurtenissen. Maar kun je die ooit precies weten? Met filosoof en historicus dr. Jacques Bos.

Een historicus zoekt naar de onderliggende oorzaken van gebeurtenissen. Met hun verhalen maken historici van het verleden een coherent geheel. Het zoeken naar verbanden is daarbij onmisbaar, wie dat niet doet houdt een reeks onsamenhangende feiten over. Maar hoe zeker kun je spreken van oorzaak en gevolg in historische processen? En wat is daarin de rol van de historicus zelf? Filosoof en historicus dr. Jacques Bos (UvA) laat zien dat causale verbanden in de geschiedenis niet zondermeer een feit zijn.

Lezing in het kader van de cursus Wetenschapsfilosofie. Ook voor niet-studenten toegankelijk. In samenwerking met de faculteit Sociale wetenschappen, Bètawetenschappen en Geesteswetenschappen.

Spreker

Datum & tijd
Woensdag 10 maart 2021 (20:00-21:30)
Voertaal
Nederlandstalig
Livestream link
Direct in je agenda

Over deze serie

The bigger picture

Wetenschappers zoeken naar samenhang, regelmaat, wetmatigheden en oorzaak-gevolg relaties. Maar wat als problemen zo complex zijn dat deze verbanden niet meer te ontwarren zijn?