The bigger picture

Over deze serie

2021

De wetenschap is een lange zoektocht naar samenhang, regelmaat, wetmatigheden en oorzaak-gevolg relaties. Van het een komt het ander. Er valt geen mus van het dak zonder reden. Maar wat als die samenhang zo complex is dat je er geen zicht op hebt?

Of het nu gaat om stijgende criminaliteitscijfers, groeiende ongelijkheid of de opwarming van de aarde. Pasklare antwoorden voor die problemen zijn er niet. Erkennen dat sommige problemen ingewikkelder zijn dan we denken, kan ons helpen om nieuwe oplossingen te vinden. In deze serie laten experts uit verschillende vakgebieden hun licht schijnen op complexe systemen: van het brein en de genetica, tot het rechtssysteem en kunstmatige intelligentie. Kunnen we door het grotere plaatje te bekijken de werkelijkheid beter begrijpen?

Deze serie valt binnen de studiepuntcursus ‘Wetenschapsfilosofie’. Dat is een interdisciplinaire cursus georganiseerd in samenwerking met de faculteiten Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen en Sociale wetenschappen. Elk jaar verkennen we een ander thema.