Atheïsme

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Artikelen

Nog geen artikelen in deze serie

Over deze serie

Atheïsme als wereldbeschouwing is ouder dan het christendom of de islam. Al in de vierde eeuw voor onze jaartelling kreeg de aristocraat Theodorus van Cyrene in Athene de bijnaam 'de atheïst' omdat hij zijn atheïsme zo openlijk verkondigde. In China en India lieten atheïsten nog vroeger van zich spreken. Ondanks deze lange geschiedenis heeft atheïsme zelfs na de ontkerkelijking in onze cultuur vaak een negatieve bijklank. Zijn atheïsten geen drammerige lieden, die het niet zo nauw nemen met de moraal? Zelfs recente publicaties van gewaardeerde auteurs als Richard Dawkins of Sam Harris lijken deze afwijzende houding niet weg te kunnen nemen.

De steeds groter wordende rol van religie in de wereld maakt een genuanceerde stellingname nodig in de controverse tussen religies en atheïsme. In acht colleges biedt Herman Philipse, universiteitshoogleraar (UU), een filosofische afweging van een specifiek soort atheïsme tegenover het agnosticisme en tegen verschillende interpretaties van godsdiensten. De lezingen zijn elk afzonderlijk en in serie te volgen. Voorkennis is niet vereist, maar de serie bouwt voort op de colleges 'Godsdienstfilosofie' in 2006, 'Wetenschap versus godsdienst' in 2007 en 'Ethiek en evolutie' in 2008. De voorgaande collegeseries zijn verkrijgbaar op cd via Home Academy.

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij is jurist en begenadigd spreker. Zijn onderzoeksgebied beslaat met name de kennistheorie en de hedendaagse wijsbegeerte. Een trimester per jaar geeft hij college te Oxford.