Kapitalisme voorjaar 2012

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

De economische situatie in Amerika en Europa is zorgwekkend. Alles wordt in het werk gesteld om een domino-effect van failliet gaande landen te voorkomen. We moeten bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Het is niet de eerste keer dat we ons in een economisch dal bevinden. In de drie decennia na de Tweede Wereldoorlog, de zogenaamde Gouden Jaren, zorgde de overheid voor een sterke economische groei en de opbouw van de verzorgingsstaat. Toen was de koek op. Economen gingen op zoek naar een andere manier om de economie in te richten. Deregulering werd het toverwoord; de overheid trok zich steeds verder uit het publieke domein terug. De economie bloeide en de politiek raakte overtuigd van de kracht van marktwerking en privatisering. Sinds de jaren negentig zien we de negatieve bijwerkingen van dit neoliberale gedachtegoed, uitmondend in de kredietcrisis die nu al jaren aanhoudt.

Hoe kon het geloof in de vrije markt zich op deze manier ontwikkelen, terwijl economische theorie en praktijk al zo veel jaren niet met elkaar strookten? Werden we gedreven door onwetendheid of ideologie? Kunnen we zonder het kapitalisme waar banken en landen aan ten ondergaan?

Prof. dr. Maarten van Rossem (Geschiedenis, UU) onderzoekt in drie colleges de opkomst en ondergang van het marktkapitalisme, op zoek naar een remedie tegen de financiële crisis.

In samenwerking met Home Academy.

Dinsdag 14 februari De Golden Years

Dinsdag 21 februari Het ontstaan van het neoliberalisme

Dinsdag 28 februari De kredietcrisis