Memory

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Artikelen

Nog geen artikelen in deze serie

Over deze serie

This symposium is in English

Het geheugen stelt ons in staat informatie op te slaan en voorbije ervaringen opnieuw te beleven. We hebben levendige en vage, vergeten en zelfs valse herinneringen. Hoe dat werkt is een van de fascinerendste wetenschappelijke vraagstukken, maar voor een groot deel nog een mysterie. Er bestaan veel 'geheugenmythes'. Studenten verzuchten dat ze tentamenstof door stress vergeten, anderen leggen 's nachts hun boek onder hun kussen. 'Ergens een nachtje over slapen' zou tot betere besluiten leiden. Recente studies laten zien dat slapen inderdaad een rol speelt bij het vastleggen en ordenen van herinneringen en dat dromen daar mogelijk een bijproduct van zijn. Nieuwe medische en neurologische onderzoekstechnieken verrijken onze kennis van het geheugen. Dit levert spannende inzichten op die vaak de krant halen, zoals de ontwikkeling van een pil die angst kan doen vergeten. Is het echt mogelijk om delen van het geheugen te wissen? Onderzoekers uit verschillende disciplines van de neurowetenschap gaan tijdens dit symposium in op recente bevindingen omtrent geheugen en herinnering.

Memory wordt georganiseerd in samenwerking met studenten van het Xtrack 2012 honoursprogramma. Het symposium is gratis en voor iedereen toegankelijk en geldt voor biomedische masterstudenten als LS-seminar.

Prof. dr. Albert Postma (Klinische Neuropsychologie, UU) - The what and how of the human memory.

Prof. dr. Albert Postma geeft een introductie over de belangrijkste eigenschappen en mechanismen van geheugensystemen in het menselijk brein. Hij gaat onder andere in op hoe ervaringen, die onze herinneringen vormen, toekomstig gedrag beïnvloeden.

Prof. dr. Marian Joëls (Neurowetenschap, UMC Utrecht) - Stress: A blessing in disguise?

Prof. dr. Marian Joëls, bespreekt hoe veranderingen in de omgeving die het lichaam uit balans brengen, subjectief worden aangemerkt als stress. Stress kan ook positieve effecten hebben op cognitieve functies en zorgt dat individuen in de toekomst sneller kunnen reageren op dreigend gevaar. Maar wanneer stress ervaren wordt tijdens ontwikkelingsfases kan het leiden tot psychopathologie bij genetisch kwetsbare individuen.

Prof. dr. Marcel van den Hout (Klinische Psychologie, UU) - Treating trauma memories: the curious case of EDMR.

Patiënten die lijden aan posttraumatisch stressstoornis ervaren opdringerige herinneringen van een traumatische ervaring. Prof. dr. Marcel van den Hout legt uit hoe EDMR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) werkt, dit is een behandelmethode die gebaseerd is op het maken van bepaalde oogbewegingen tijdens het ophalen van nare herinneringen. De herinneringen worden hierdoor minder levendig.

Prof. dr. Jan Born (Institute of Medical Psychology & Behavioral Neurobiology, Universiteit van Tübingen) - Sleep's critical role for memory.

Hoewel we voornamelijk tijdens onze wakkere uren herinneringen aanmaken, worden ze optimaal vastgelegd tijdens onze slaap. Prof. dr. Jan Born legt uit hoe recente studies inzicht geven in de rol van verschillende hersengebieden tijdens de consolidatie van herinneringen.

Prof. Michael Kopelman (Neuropsychiatry, King's College, Londen) - Varieties of confabulation and delusion.

Confabuleren is het vertellen van overdreven, gefantaseerde of onware verhalen. Confabulatie kan echter ook te maken hebben met een cognitieve stoornis van het geheugen die bij hersenbeschadiging kan optreden, patiënten overdrijven dan een verhaal of voegen er nieuwe elementen aan toe, vaak door valse herinneringen. Prof. Michael Kopelman bespreekt verschillende vormen van confabulatie en hij laat het verschil tussen confabulatie en waanherinneringen zien aan de hand van videomateriaal van patiënten.

Download hier het programma.