Postma

Prof. dr. Albert Postma

Neuropsycholoog
5 opnames
Prof. dr. Albert Postma bezet als kernhoogleraar de leerstoel Klinische Neuropsychologie en hij is hoofd van de afdeling Psychologische Functieleer, beide aan de UU.

Prof. dr. Albert Postma promoveerde in 1991 aan het NICI, Radboud Universiteit Nijmegen, op de dissertatie Self-correction and stuttering: on linguistic repair processes in disfluencies of normal speakers and stutterers. Aansluitend werd hij universitair docent bij de afdeling psychologische functieleer van de Universiteit Utrecht en waar hij in 2005 bijzonder hoogleraar werd in Neurocognitive and Clinical Psychological Aspects of Spatial Cognition and Memory.

Zijn onderzoek richt zich op hoe mensen ruimte waarnemen en herinneren, onder andere als het gaat om taal en ruimte bij blinden, linker- en rechterhemisfeer, verschillen in waarneming van ruimtelijke relaties, navigatie en ruimtelijk geheugen van patiënten met een hersenbeschadiging.

In 2000 verwierf hij de prestigieuze NWO Pionier onderzoekssubsidie voor 'Spatial Cognition: development, underlying representations, and neural basis', en in 2005 het EU NEST Fp6-program 'Finding your way in the world - on the neurocognitive basis of spatial memory and orientation in humans'. Sinds 2002 is hij ook redacteur van Acta Psychologica.

---

Prof. dr. Albert Postma received his PhD in 1991 at the NICI, University of Nijmegen with a dissertation entitled Self-correction and stuttering: on linguistic repair processes in disfluencies of normal speakers and stutterers. Subsequently he became a university teacher of experimental psychology at the Utrecht University en in 2005 professor by special appointment at the UU on Neurocognitive and Clinical Psychological Aspects of Spatial Cognition and Memory. Currently he is head of the department of Clinical Neuropsychology and of Experimental Psychology at the UU.

In his research he focuses on how people perceive space and memories, for example time and space among blind people, differences in the left and right hemisphere in the perception of spatial functioning, and the navigation and spatial memory of patients with brain damage.

In 2000 he received the prestigious NWO Pioneer research fund for 'Spatial Cognition: development, underlying representations, and neural basis', and in 2005 the EU NEST Fp6 program 'Finding your way in the world - on the neurocognitive basis of spatial memory and orientation in humans'. Since 2002 he is the editor of Acta Psychologica.