Helsloot

Prof. dr. Ira Helsloot

Hoogleraar Besturen van Veiligheid
1 opname & 1 event
Prof. dr. Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is hij voorzitter van de stichting Crisislab.

Ira Helsloot is expert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing en fysieke veiligheid. Volgens Helsloot wordt er steeds meer geld uitgegeven aan veiligheidsmaatregelen, maar leidt dit niet automatisch tot meer veiligheid.

Naast zijn functie als hoogleraar is hij o.a. voorzitter van de stichting Crisislab en van de Adviesraad Amsterdamse Wegtunnels, en lid van de Commissie Omgaan met risico's van geïnduceerde aardbevingen. Helsloot was van 2006 tot 2011 hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en werkte ook bij het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding en COT Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement. Hij is gepromoveerd als wiskundige aan de Vrije Universiteit Amsterdam.