Verriet

Jon Verriet MA

Cultuurhistoricus
2 opnames & 3 events
Jon Verriet is cultuurhistoricus en promovendus aan de Radboud Universiteit.

Verriets specialisaties zijn sport- en voedselgeschiedenis, waarbij hij focust op culturele processen zoals identificatie, gendering en othering. Waarom eten we wat we eten? Hoe zwaar wegen de factoren gezondheid en gemak in ons eetgedrag?

In 2021 rondde Verriet zijn promotieproject aan de Radboud Universiteit af over de popularisering van sportvoeding en de promotie van gezonde levensstijlen, getiteld: 'Representing the Healthy Lifestyle: Contested Ideas about Nutrition and Physical Exercise in the Netherlands, 1940-2020'. Hierin onderzocht hij welke rol verschillende actoren hebben gespeeld in discussies over de gezonde levensstijl, van overheidsinstanties tot voedselproducenten, en van beroemdheden en populaire media tot het gewone publiek.

Verriet concludeerde uit zijn promotieonderzoek dat de positie van de traditionele expert in de Nederlandse samenleving complexer is geworden. Ook beschrijft hij hoe mettertijd nieuwe 'personalities' een plek wisten te verwerven binnen het debat over het belang van goed eten en bewegen.

Foto: Suzan Zanders