Bovens

Prof. dr. Luc Bovens

Filosoof
3 opnames
Luc Bovens is professor bij het department Filosofie, Logica en Methode van de London School of Economics and Political Science.

Hij is hoofd van het departement en coördinator van het masterprogramma Philosophy and Public Policy.

Hij studeerde sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven en behaalde aan de Universiteit van Minnesota een master sociologie en een PhD in de filosofie. Hij onderwees aan de Universiteit van Colorado te Boulder bij aan het departement Filosofie en gaf leiding aan de onderzoeksgroep Philosophy, Probability and Modeling aan de Universiteit van Konstanz. Ook was hij van 2002 tot 2007 redacteur van het tijdschrift Economics and Philosophy.

Zijn onderzoeksinteressen zijn morele filosofie, filosofie en beleid, morele psychologie, formele epistemologie, wetenschapsfilosofie, en rationele en sociale keuzetheorie.

Hij is verbonden aan het Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (LSE).

---

Luc Bovens is a professor at the London School of Economics and Political Science, Department of Philosophy, Logic, and Scientific Method. He is currently Head of Department and coordinator of the Masters Programme Philosophy and Public Policy. He did his undergraduate studies in the Katholieke Universiteit Leuven in Social Sciences and his postgraduate studies in the University of Minnesota, where he obtained an MA in Sociology (1984) and a PhD in Philosophy (1990).

He taught in the University of Colorado at Boulder from 1990-2003. He was director of the Philosophy, Probability and Modelling research group in the University of Konstanz, Germany from 2002-2005 and an editor of Economics and Philosophy from 2002-2007.

His research areas are moral philosophy, philosophy of public policy, moral psychology, formal epistemology, philosophy of science, and rational and social choice theory.

He is an associate in the Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (LSE).