Rijsselberghe

Marc van Rijsselberghe

Duurzaam ondernemer
1 opname & 1 event
Marc van Rijsselberghe is oprichter van Zilt Proefbedrijf, een onderzoeksbedrijf die naar oplossingen zoekt om zoute landbouwgrond te gebruiken voor het verbouwen van gewassen.

De reguliere landbouw is erop gericht verzilting zoveel mogelijk te voorkomen, maar dat wordt steeds duurder. Volgens Van Rijsselberghe is het bestrijden van verzilting geen oplossing: juist het benutten ervan biedt de beste kansen voor de toekomst. In samenwerking met onderzoekers van de Vrije Universiteit experimenteert hij met (koudegrond-)teelt, teeltopschaling en vermarkting van zouttolerante landbouwgewassen. Op deze manier wil hij bijdragen aan het wereldvoedselvraagstuk.