Valenta

Dr. Markha Valenta

Politicoloog
1 opname & 1 event
Dr. Markha Valenta is universitair docent aan het University College Utrecht.

Haar onderzoeksgebied bevindt zich op het snijpunt tussen antropologie, politiek en geschiedenis. In haar onderzoek bekijkt ze hoe processen van globalisering invloed hebben op samenlevingen en democratieën. Thema’s die daarin vaak terugkomen, zijn religie, burgerschap en sociale bewegingen die op een democratische manier de macht uitdagen van de meerderheidscultuur- en politiek in de natiestaat. Haar werk is vergelijkend, met een nadruk op Noord-Amerika, Nederland en India.

Valenta heeft onderzoek gedaan naar religieus pluralisme bij het WRR, waarna ze in 2012 werd aangesteld als universitair docent Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. In 2019 kwam Valenta bij University College Utrecht om een nieuw Community Engagement Platform op te richten voor studenten en de faculteit. Daarnaast geeft ze er les in (o.a.) migrantenrechten en politiek en religie in de moderne wereld.

Valenta is de voorzitter van the Netherlands American Studies Association (NASA), een netwerk van wetenschappers, onderzoekers en studenten die zich bezig houden met de geschiedenis en politiek van Noord-Amerika. Ze heeft daarnaast een eigen column bij OpenDemocracy, getiteld Inter Alia, waar ze hedendaagse vraagstukken over politiek, religie en cultuur ter discussie stelt.