Valenta

Dr. Markha Valenta

Politicoloog
3 opnames & 2 events
Dr. Markha Valenta is universitair docent en onderzoeker aan het University College Utrecht.

Valenta’s onderzoeksgebied bevindt zich op het snijpunt tussen antropologie, politiek en geschiedenis. Zij onderzoekt de invloed van globalisering en wereldpolitiek op samenlevingen en democratieën. Terugkerende thema’s hierbij zijn religie, burgerschap en sociale bewegingen die op democratische wijze de macht binnen de natiestaat uitdagen. Valenta’s onderzoek is internationaal vergelijkend en voornamelijk gericht op de Verenigde Staten, Nederland en India.

In 2019 werd Valenta aangesteld als universitair docent bij University College Utrecht, waar ze doceert in onder andere migrantenrechten, politiek en religie in de moderne wereld. Daarnaast werkt Valenta sinds 2021 als ‘urban citizen fellow’ bij de Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) voor haar onderzoeksproject The Citizenship of the Non-Citizen. Hier onderzoekt zij niet-staatsburgers in Amsterdam vanuit internationaal vergelijkend perspectief.

Eerder was Valenta vanaf 2012 werkzaam als universitair docent Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Valenta heeft bovendien onderzoek gedaan naar religieus pluralisme bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Dit leidde tot de publicatie van het WRR-rapport ‘Geloven in het publieke domein’ in 2006.

Ook is Valenta de voorzitter van de Netherlands American Studies Association (NASA), een netwerk van wetenschappers, onderzoekers en studenten die zich bezig houden met de geschiedenis, cultuur en politiek van de Verenigde Staten. Tot slot heeft Valenta sinds 2010 een eigen column bij openDemocracy getiteld Inter Alia, waar ze hedendaagse vraagstukken over politiek, religie en cultuur ter discussie stelt.