Dijst

Prof. dr. Martin Dijst

Sociaal geograaf
4 opnames
Prof. dr. Martin Dijst is hoofd van het departement Sociale Geografie en Planologie en hoogleraar Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Mobiliteit aan de Universiteit Utrecht.

Dijst's onderzoeksinteresses gaan uit naar verplaatsingsgedrag, ruimtegebruik, informatie- en communicatietechnieken, klimaatsverandering en leefbare steden. Hij leidde onder meer projecten over reisgedrag en multimodale transportsystemen, reisgedrag en stadsvormen, lang-afstand-reizen, de ontwikkeling van steden en de invloed van ICT op verplaatsingsgedrag.

Naast hoogleraar en onderzoeker heeft Dijst ook tal van nevenfuncties, waaronder lid van de programmaraad Kennis voor Klimaat, gekozen lid van de Telecommunications and Travel Behaviour Committee of the Transportation Research Board, redactielid van the Annals of the Association of American Geographers en editor van het Journal of Transport and Land Use.

Dijst studeerde Stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam en is vervolgens promoveerde in de Transport Geografie aan de Technische Universiteit Delft.