Kort | Verstedelijking

The next generation

Duur 0:20:00 — Di 4 maart 2014

Kort | Verstedelijking

Prof. dr. Martin Dijst onderzoekt wat de effecten zijn van verstedelijking voor een stad. Hij stelt dat natuur nodig is voor onze gezondheid.

Prof. dr. Martin Dijst onderzoekt wat de effecten zijn van verstedelijking voor een stad. Hij stelt dat natuur nodig is voor onze gezondheid. Met het speerpunt van de UU 'de gezonde stad' kijkt hij op welke manier dat voor Utrecht verwezenlijkt kan worden.

Spreker

Over deze serie

The next generation

Een duurzamere wereld begint bij jezelf, maar niemand kan het alleen. Hoe oefen je invloed uit op milieu, voedselvoorziening en leefbaarheid? Dubbellezingen over de volgende generatie oplossingen.