Soons

Prof. dr. Merel Soons

Bioloog
2 opnames & 2 events
Prof. dr. Merel Soons is hoogleraar Plantenverspreidingsecologie & natuurbescherming aan de Universiteit Utrecht.

Soons is internationaal één van de weinige wetenschappers die gespecialiseerd is in het onderzoek naar de manier waarop planten zich verspreiden. Ze bestudeert de interacties tussen ruimtelijke processen en de grote algemene veranderingen die nu plaatsvinden (klimaatverandering, versnippering van de natuur, landsgebruiksveranderingen) en kijkt daarbij vooral naar de effecten op biodiversiteit. Voor haar onderzoek combineert ze veldonderzoek met experimenten en natuurkundige simulatiemodellen, die op basis van ecologische data berekenen hoe ver zaden onder bepaalde omstandigheden kunnen reizen. Aan de hand van deze modelberekeningen bekijkt ze ook wat de gevolgen zijn van menselijk ingrijpen in het landschap voor de verspreiding en overleving van plantensoorten.

Op dit moment werkt Soons aan een experiment om de praktische waarde van biodiversiteit aan te tonen. In meer dan driehonderd grote plantenbakken kijkt zij wat het effect is van één, vier, acht of twaalf verschillende plantensoorten in één bak, op de weerbaarheid van dit mini-ecosysteempje tegen droogte of overstroming.