Volman

Prof. dr. Monique Volman

Onderwijskundige
1 opname
Prof. dr. Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam en programmaleider van het onderzoeksprogramma ‘Education’ van het Research Institute of Child Development and Education (CDE).

Volman richt zich in haar onderzoek op leeromgevingen voor betekenisvol leren, diversiteit en het gebruik van ICT in het onderwijs. In haar werk bouwt Volman bruggen tussen onderwijskundige theorieën en de onderwijspraktijk. Samen met leraren, scholen en besturen onderzoekt ze vernieuwende aanpakken in het onderwijs en de effecten daarvan.